Privacyverklaring


Algemeen

 

 

 

 

 

 

Naam club: Sano Ritmo Gym vzw

Adres: Lokouter 7, 9880 Lotenhulle

Emailadres: sanoritmogym@gmail.com

 

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt ?

 

 

 

Welke gegevens worden verwerkt?

 

 

Lid: Naam, voornamen, adres, geboortedatum telefoonnummer, e-mail, rekeningnummer, gender

Ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers: Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

identiteitskaartnummer, internationaal paspoortnummer, nationaliteit (indien nodig voor inschrijving internationale wedstrijden)

(Sporttechnische) diploma’s

 

Wie verwerkt de gegevens?

 

 

 

Verstrekking aan derden.

 

 

 

 

 

 

 

 Minderjarigen.

 

 

Bewaartermijn.

 

 

Beveiliging van de gegevens.

 

 

 

Uw rechten omtrent uw gegevens.

 

 

 

 

Beeldmateriaal

 

 

Klachten.

 

 

 

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

Wijziging privacyverklaring.

 

De laatste wijziging gebeurde op  27 januari 2019.